Gezondheid en licht
Ons leven, onze gezondheidstoestand, onze productiecapaciteit en ons algemeen welzijn, hangen voor een groot stuk af van de zon. 100 jaar geleden werkte 75% van de bevolking in de open lucht. Op het huidige ogenblik leven en werken wij grotendeels binnenshuis, achter gesloten ramen, die belangrijke elementen, verantwoordelijk voor de verbetering van de gezondheid, filteren...
Wij zijn zodanig gewend geraakt aan het kunstmatig licht dat wij niet merken dat de weldadige invloed van het natuurlijke licht in gebreke blijft. Nochtans is het natuurlijke licht een voedingselement dat even belangrijk is als vitamine C.

Seasonal affective disorder (depressiviteit, afhankelijk van seizoensveranderingen)
Dr. Norman E. Rosenthal heeft in 1981 deze ziekte, die SAD wordt genoemd, ontdekt. Hij spreekt van een depressieve toestand veroorzaakt door een gebrek aan daglicht. Deze ziekte wordt gekenmerkt door een emotioneel verwarde toestand, die gepaard gaat met grote schommelingen van de gemoedsgesteldheid, een sterke daling van energie en een depressieve gemoedstoestand.
SAD kan een grote behoefte aan koolhydraten veroorzaken, alsook een overdreven eetlust en een toename aan gewicht. De slachtoffers vertonen een tendens om teveel te slapen, soms hebben ze een verstoorde slaap of worden 's morgens veel te vroeg wakker.
Andere symptomen zijn: weinig zelfvertrouwen, negatieve gedachten en gevoelens, apathie, wanhoop, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, geïriteerdheid, angst, spanningen, verlies van libido en progressieve of plotselinge veranderingen van humeur.

Gebruik van licht in het onderwijs, minder tandbederf
In 1973 hebben John Ott en het onderzoeksinstituut voor het verband tussen gezondheid, omgeving en de invloed van licht een experiment verricht waarbij vier klaslokalen in Sarasota (USA) gebruikt werden. Het licht met volledig spectrum werd in twee van deze lokalen zonder ramen geïnstalleerd. In de twee andere lokalen, die overigens identiek waren, werd daarentegen fluorescerend, koud, wit licht gebruikt.
Ofschoon de leerkrachten op de hoogte waren van het experiment, wisten noch zij, noch de studenten op welk moment zij gefilmd werden. De resultaten waren veelbetekenend.
Onder invloed van het fluorescerend, koud en wit licht, vertoonden sommige leerlingen kenmerken van hyperactiviteit, vermoeidheid, geïriteerdheid en gebrek aan aandacht.
In de andere klassen echter, waar de verlichting met volledig spectrum gebruikt werd, vertoonde het gedrag van de leerlingen, alsook hun leervermogen en de globale schoolresultaten een duidelijke verbetering al na een tijdspanne van één maand. Bovendien waren vele leerlingen met extreme problemen van hyperactiviteit gekalmeerd, zij bleken tevens de moed te kunnen opbrengen om zekere leer- en leesproblemen te overstijgen.
De studie bleek tevens aan te tonen dat de kinderen in de lokalen met volledig spectrum verlichting, een derde minder tandbederf ontwikkelden tegenover de kinderen in de klassen met fluorescerend, koud en wit licht.

Verlichting met volledig spectrum op de arbeidsplaats
Heel recent werd geconstateerd dat verlichting met volledig spectrum op de arbeidsplaats minder spanning voor het zenuwstelsel meebrengt dan het fluorescerend wit en koud licht. Tevens vermindert dit licht de hoeveelheid afwezigheden omwille van ziekte.

De inwendige lichaamsklok
Normaal gezien heeft men een tijdspanne van 6 dagen nodig om een verschil in tijd van 6 uren te overbruggen. Doch een aangepaste blootstelling aan het licht met volledig spectrum en de duisternis, doet deze aanpassing terugbrengen op twee dagen.

Antidepressiva en licht
In Duitsland heeft Dokter Siegfried Kasper de lichttherapie vergeleken met het gebruik van fluoxetine (commerciële naam: Prozac) en stelde dat de doeltreffendheid gelijk werd van een proefneming van 5 weken.

De oudere jaren verlichten
Oudere mensen lijden dikwijls aan depressie of een gebrek aan motivatie. Deze twee factoren kunnen verbeterd worden met behulp van verlichting met volledig spectrum.

Spanning op de ogen verminderen
Het licht met volledig spectrum, dat zeer zacht van aard is, biedt een groter kleurcontrast, reflecteerd de exacte kleuren en knippert niet. Het comfort dat deze verlichting biedt, maakt het mogelijk om te lezen, te werken voor een scherm, etc.... zonder vermoeidheid, zonder stress en met verbetering van gezichtsscherpte.

Licht met volledig spectrum en kippenteelt
Onderzoeksrapporten tonen aan dat kippen, grootgebracht met "volledig spectrum verlichting" in betere gezondheid verkeren dan kippen die met één of andere vorm van kunstmatig licht worden opgevoed. Zij leven twee keer langer, leggen zeer veel eieren, zijn kalmer en minder agressief, en produceren eieren waarvan het cholestorolgehalte ongeveer 25% lager ligt.

Het licht, geneeskunde van de toekomst
In zijn boek, "Light Medicine of the future", legt Dr. Liebermann uit dat elk oog 137 miljoen fotoreceptoren bevat. Deze zetten het licht om in elektrische prikkels, die met een snelheid van ongeveer 375 km/uur naar de hersenen worden gezonden.
De meeste van ons zijn niet bewust van het feit dat "zien" maar een heel klein aspect vormt van het dynamisch proces dat het "gezichtsvermogen" wordt genoemd. Wij zijn weing bewust van het feit dat onze ogen, als voornaamste weg waarlangs het licht in ons lichaam binnenkomt, onze algemene en emotionele gezondheid weerspiegelen, alsook exacte aanwijzingen geven voor onze wijze van denken en leren....